دوشنبه , ۲ بهمن ۱۳۹۶
آخرین اخبار
خانه / آموزش صدابرداری نمایش رادیویی

آموزش صدابرداری نمایش رادیویی

3728

تعریف پست صدابردار نمایش رادیویی

فردی است طراح وبا ذائقه هنری که ضمن شناخت شاخص های کیفی صدا و توانایی بکارگیری ابزار و تجهیزات فنی ، وظیفه ضبط و پردازش کیفی و هنر مندانه صدای نمایش رادیو یی را مطابق با نظرات تهیه کننده بر عهده دارد .

شرح و ظایف پست

 • رعایت سیاستها و ضوابط تولید و پخش سازمان
 • رعایت کیفیت مطلوب در پردازش صدا ( میکس ، اکو ، فید و … )
 • مدیریت ادوات ضبط صدا(میکروفن(ها) و سایرتجهیزات صدا)،انتقال کابل ها،کنترل آگوستیک محیط.
 • هماهنگی سطح صدای کلام،موسیقی و افکت در نمایش رادیویی
 • پیش بینی تمهیدات لازم به منظور پیشگیری از وقوع اشکالات فنی در نمایش رادیویی
 • استفاده مناسب از تجهیزات صوتی به منظور اطمینان از کیفیت فنی پخش صدا
 • هماهنگی با کارگردان و سایر عوامل نمایش برای ضبط مطلوب صدا مطابق با نظرات تهیه کننده نمایش
 • راه اندازی،آزمایش و تنظیم تجهیزات ضبط برای تولید نمایش رادیویی قبل از شروع کار
 • صدابرداری و ضبط نمایش رادیویی
 • ضبط قطعات صوتی(موسیقی،افکت و …)،تکثیر،کپی و فشرده سازی نمایش ها و یا قطعات ضبط شده حسب سفارش تهیه کننده.
 • طراحی هنرمندانه صوت و صدا قبل و یا حین ضبط نمایش رادیویی
 • شناخت ریتم صدا و ایجاد هاهنمگی ریتم در اصوات نمایش رادیویی
 • تفکیک صدای سازها و دیگر آواها در مرحله ضبط و ترکیب اصوات (در ضبط موسیقی).
 • دادن گزارش از اشکالات فنی تجهیزات صدابرداری به مراجع ذیربط
 • انتقال دانش و دستاوردهای علمی و عملی

درجه پست

دستیار صدابردار نمایش رادیویی

شرایط احراز به شرح زیر می باشد:

داشتن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های مندرج در جدول مربوط

 داشتن ویژگی های زیر:
 • شنوایی سالم،توان تشخیص لولهای صدا، سرعت عمل،خلاقیت ،وقت شناسی،مسئولیت پذیری و حس مسئولیت نسبت به استفاده صحیح از ابزار و تجهیزات،روحیه نظم و ترتیب ،قدرت تصویر ذهنی
 • آشنایی با سیاست ها و ضوابط تولید،تامین و پخش سازمان
 • آشنایی با تشکیلات و قوانین و مقررات سازمان
 • آشنایی با نحوه استفاده از ابزارها و تجهیزات فناوری های نرم افزاری و یا سخت افزاری مرتبط با صدابرداری
 • آشنایی با تکنیک های پردازش صدا
 • آشنایی با اصلاح اصوات با بهره گیری از تکنولوژی و فناوری روز
 • آشنایی با انواع افکت های صدا و کاربرد آن
 • شناخت روند تولید نمایش و برنامه سازی رادیویی
 • شناخت ساختارهای برنامه ای رادیو
 • توانایی برقراری ارتباط موثر و تعامل با عوامل اجرایی همکار
 • توانایی تهیه گزارش فنی
 • مهارت استفاده از رایانه
 • مهارت استفاده از سیستم اتوماسیون تولید و پخش

درجه پست

صدابردار نمایش رادیویی ۱

شرایط احراز به شرح زیر میباشد:

دستیار صدابردار نمایش رادیویی + سه سال تجربه مفید

دستیار صدابردار نمایش با دانشنامه کارشناسی ارشد + یک سال تجربه مفید
 • آشنایی با صدابرداری قطعات نمایشی
 • شناخت انواع افکت های صدا و کاربرد آن
 • شناخت مفاهیم و قوانین آگوستیک
 • شناخت موسیقی(نت شناسی،ریتم، انواع موسیقی)
 • توانایی مدیریت زمان
 • توانایی پردازش و فناوری صدا
 • توانایی صدابرداری برنامه های ترکیبی ساده
 • توانایی اصلاح اصوات با بهره گیری از فناوری روز
 • مهارت در بهره گیری از ابزارها و تجهیزات فناوری های نرم افزاری و یا سخت افزاری مرتبط با صدابرداری
 • گذراندن دوره های آموزشی مربوط(دستیار به یک)

ادامه شرایط احراز

دوره های آموزشی دستیار صداردار نمایش رادیویی(۳۲ عنوان دوره به مدت ۹۳۱ ساعت) طی سه سال

 • صدابرداری قطعات نمایشی(۲۴ ساعت) – شناخت
 • رسانه رادیو(۱۶ ساعت) – شناخت
 • مبانی آگوستیک فیزیک روانی(۳۲ ساعت) – شناخت
 • انواع افکت و کاربرد آن در رادیو(۳۲ ساعت) – شناخت
 • قوانین،مقررات و تشکیلات سازمانی(۱۸ ساعت) – شناخت
 • شناخت از رسانه، تفاوت ها، ظرفیت ها(۳۲ ساعت)- شناخت
 • فضاسازی و پرسپکتیو در ضبط نمایش(۳۰ ساعت) – شناخت
 • مبانی پردازش سیگنال های گفتار و موسیقی(۳۲ ساعت) – شناخت
 • آشنایی با فرایند تولید نمایش و برنامه رادیویی (۱۵ ساعت)- شناخت
 • موسیقی در رادیو(نت شناسی،ریتم،انواع موسیقی) (۶۰ ساعت) – شناخت
 • فنون ضبط و پخش صدا(۳۲ ساعت) – توانایی
 • صدابرداری نظری و عملی(۳۲ ساعت) – توانایی
 • کارگاه صدابرداری موسیقی (۳۲ساعت)- توانایی
 • مبانی نظری و عملی موسیقی(۳۲ ساعت) – توانایی
 • آزمایشگاه سیستم های صوتی(۳۲ ساعت)- توانایی
 • سیستم های صوتی آنالوگ و دیجیتال(۵۴ ساعت)- توانایی
 • صدابرداری دیجیتال- پردازش و فناوری صدا(۵۴ ساعت)- مهارت
 • رسانه رادیو(۱۶ ساعت) -شناخت
 • حقوق رسانه(۱۶ ساعت)- شناخت
 • آگوستیک ۱ (۳۲ ساعت) – شناخت
 • آواشناسی گفتار(۳۲ ساعت) – شناخت
 • فیزیک آگوستیک(۳۲ ساعت)- شناخت
 • آزمایشگاه آگوستیک (۳۲ ساعت) – شناخت
 • مبانی الکترو آگوستیک (۳۲ ساعت) – شناخت
 • انواع ساختار برنامه ای (۱۶ ساعت)- شناخت
 • رفتار سازمانی(۱۶ ساعت) – توانایی
 • مدیریت زمان(۱۶ ساعت) –  توانایی
 • پرورش شنوایی(۱۶ ساعت) – توانایی
 • مدیریت ریسک (۱۶ ساعت) – توانایی
 • شیوه کار گروهی(۱۶ ساعت) – توانایی
 • اتوماسیون تولید و پخش(۲۴ ساعت) – مهارت
 • نرم افزار های صدابرری قطعات نمایشیردایی صدابداری و تدوین(۶۰ ساعت) – مهارت

درجه پست

صدابردار نمایش رادیویی ۲

شرایط احراز به شرح زیر میباشد:

صدابردار نمایش رادیویی ۱+۴ سال تجربه

 • آشنایی با فناوری های نوین رسانه ای
 • شناخت تکنیک ها و روش های آفند و پدافند رسانه ای
 • توانایی بکارگیری مفاهیم و استفاده از قوانین آگوستیک
 • توانایی فضاسازی  و ایجاد پرسپکتیو در نمایش رادیویی
 • توانایی و صدابرداری قطعات نمایشی
 • مهارت در صدابرداری برنامه های ترکیبی غیر نمایشی زنده استودیویی
 • مهارت در صدابرداری دیجیتال (در اتوماسیون تولید و پخش)
 • مهارت در پردازش و فناوری صدا
 • گذراندن دوره های آموزشی مربوط(۱ به ۲)

دوره های آموزش صدابردار نمایش رادیویی ۱ (۲۰ عنوان دوره، به مدت ۵۷۲ ساعت) طی چهار سال

 • آشنایی با رسانه های نوین(۱۶ ساعت) – آشنایی
 • تکنیک های سینما و تلویزیون (۳۲ ساعت)- شناخت
 • شناخت تکنیک ها و روش های آفند و پدافند رسانه ای(۳۰ ساعت) – شناخت
 • شناخت علل و عوامل موثر در کاهش و افزایش کیفیت فنی در برنامه های رادیو(۳۲ ساعت) – شناخت
 • صدابرداری قطعات نمایشی(۲۴ ساعت) – توانایی
 • سیستم های صوتی آنالوگ و دیجیتال (۲۴ ساعت) – توانایی
 • فضاسازی و پرسپکتیو در ضبط نمایش (۳۰ ساعت) – توانایی
 • صدابرداری برنامه های زنده استودیویی (برنامه های ترکیبی غیرنمایشی)(۳۲ ساعت) – توانایی
 • مبانی نظری و عملی موسیقی(۲۴ ساعت) – مهارت
 • نرم افزارهای صدابرداری و تدوین(۳۲ ساعت) – مهارت
 • سیستم های صوتی آنالوگ و دیجیتال (۲۴ ساعت) – مهارت
 • صدا برداری دیجیتال- پردازش و فناوری صدا (۴۸ ساعت) – مهارت
 • آکوستیک ۲ (۲۴ ساعت) – شناخت
 • آکوستیک معماری (۲۴ ساعت) – شناخت
 • صدارسانی (۲۴ ساعت) – توانایی
 • کارگاه صداپردازی (۳۲ ساعت) – توانایی
 • نوفه صوتی و کنترل آن (  ۳۲ساعت) – توانایی
 • پرورش شنوایی (۳۲ ساعت) – مهارت
 • فنون ضبط و پخش صدا (۳۲ ساعت) – مهارت
 • صدابرداری نظری و عملی (۲۴ ساعت) – مهارت

درجه پست

صدابردار نمایش رادیویی ۳

شرایط احراز به شرح زیر میباشد:

صدابردار نمایش رادیویی ۲+۴ سال تجربه

 • آشنایی با وسایل  اندازه گیری صدا و کاربرد آنها
 • توانایی صدابرداری نمایش رادیویی و موسیقی زنده خارج از استودیو
 • توانایی مدیریت ارتباط صوتی چند نقطه از داخل و خارج استودیو
 • توانایی عیب یابی اولیه دستگاههای صوتی در استودیو
 • مهارت در صدابرداری قطعات نمایش رادیویی و قطعات موسیقی
 • مهارت در فضاسازی و ایجاد پرسپکتیو در نمایش رادیویی
 • گذراندن دوره های آموزشی مربوط(۲ به۳)

دوره های آموزش صدابردار نمایش رادیویی ۲ (۸ عنوان دوره، به مدت ۲۳۴ ساعت) طی چهار سال

 • نگهداری،تعمیر و تنظیم دستگاههای صوتی(۳۲ ساعت)- توانایی
 • مدیریت ارتباط صوتی چند نقطه از داخل و خارج استودیو(۳۲ ساعت) – توانایی
 • تکنیک های صدابرداری در فضای باز(۳۲ ساعت ) – مهارت
 • فضاسازی و پرسپکتیو در ضبط نمایش (۳۰ ساعت) – مهارت
 • صدابرداری برنامه های ترکیبی نمایشی و قطعات نمایش رادیویی( ۳۲ساعت ) – مهارت
 • صدابرداری و ضبط موسیقی زنده (۳۰ ساعت) – توانایی
 • مبانی نظری و عملی موسیقی(۱۶ ساعت ) – مهارت
 • نرم افزارهای صدابرداری و تدوین (۳۰ ساعت) – مهارت

درجه پست

صدابردار نمایش رادیویی ۴

شرایط احراز به شرح زیر میباشد:

صدابردار نمایش رادیویی ۳+۴ سال تجربه

 • توانایی انتقال دانش و تجربه های تئوری یا عملی به صدابرداران نمایش رده های پائین تر
 • توانایی صدابرداری نمایش رادیویی و موسیقی در فضای باز
 • توانایی و تشخیص و عیب یابی دستگاههای صوتی و رفع آن در مواقع اضطراری
 • مهارت در مدیریت ارتباط صوتی چند نقطه از داخل و خارج استودیو
 • مهارت در صدابرداری نمایش و موسیقی زنده
 • گذراندن دوره های آموزشی مربوط (۳ به ۴ )

 

دوره های آموزش صدابردار نمایش رادیویی ۳ (۶ عنوان دوره، به مدت ۱۹۱ ساعت) طی چهار سال

 • صدابرداری نمایش رادیویی و موسیقی در فضای باز (۳۲ ساعت) – توانایی
 • نگهداری،تعمیر و تنظیم دستگاههای صوتی (۳۲ ساعت) -مهارت
 • آموزش مدرسی صدابرداری نمایش رادیویی۱ (۱۵ساعت) -مهارت
 • مدیریت ارتباط صوتی چند نقطه از داخل و خارج استودیو (۳۲ساعت) -مهارت
 • صدابرداری نمایش(۳۲ساعت) -مهارت
 • صدابرداری و ضبط موسیقی زنده(۴۸ساعت) -مهارت

درجه پست

صدابردار نمایش رادیویی ارشد

شرایط احراز به شرح زیر میباشد:

صدابردار نمایش رادیویی ۴+۵ سال تجربه

 • توانایی ترجمه تخصصی مقالات روز
 • ارائه حداقل ۱ مقاله (تخصصی در حوزه رسانه)، در یکی از نشریات مورد تائید سازمان
 • توانایی داوری فنی نمایش رادیویی
 • توانایی تدریس مباحث صدابرداری نمایش و انتقال دانش
 • توانایی ارزیابی پست صدابردار نمایشی در کمیته تخصصی مربوط
 • مهارت در صدابرداری نمایش و موسیقی در فضای باز
 • گذراندن دوره های آموزشی مربوط (۴ به ارشد)

دوره های آموزش صدابردار نمایش رادیویی ۴ (۳ عنوان دوره، به مدت ۴۷ ساعت) طی چهار سال

 • داوری فنی نمایش های رادیویی (۱۶ ساعت) – توانایی
 • مقاله نویسی (۱۶ ساعت) – مهارت
 • آموزش مدرسی صدابرداری ۲ نمایش رادیویی (۱۵ ساعت) – مهارت

 


                                                                                                                 شرکت سیمرغ هنر صدا

 

logo-samandehi